Ανακοίνωση κυρωμένων τελικών αξιολογικών πινάκων κατάταξης για την τοποθέτηση εκπαιδευτικών με θητεία σε ΠΣ και ΠΕΙΣ

Αναρτώνται οι τελικοί αξιολογικοί πίνακες κατάταξης εκπαιδευτικών υποψηφίων επιλογής με θητεία σε ΠΣ και ΠΕΙΣ όπως κυρώθηκαν από τη ΔΕΠΠΣ (πράξη 13/ΔΕΠΠΣ/12.8.22), όπως και οι πίνακες εκπαιδευτικών που διαγράφονται από τους παραπάνω πίνακες κατόπιν αιτήματος τους (με την ίδια πράξη της ΔΕΠΠΣ).

Κυρωμένοι τελικοί αξιολογικοί πίνακες ανα ΠΔΕ και κλάδο

Και ΕΔΩ

Για ενημέρωση των υποψηφίων αναρτώνται οι κυρωμένοι από τη ΔΕΠΠΣ τελικοί αξιολογικοί πίνακες κατάταξης τοποθετηθέντων και μη τοποθετηθέντων με θητεία εκπαιδευτικών σε ΠΕΙΣ και ΠΣ, βάσει των προτιμήσεών τους.

Τελικοί πίνακες τοποθετημένων και μη τοποθετημένων με θητεία

Και ΕΔΩ

Σύμφωνα με το εδ. 7, της παρ. 2 του άρθρου 19, του ν. 4692/2020 όπως αυτό τροποποιήθηκε από το άρθ. 177 του ν.4823/2021, ΦΕΚ 136 Α και ισχύει, για την κάλυψη των κενών θέσεων που αναφέρονται στους παρακάτω πίνακες κενών θέσεων η ΔΕΠΠΣ καλεί τους εκπαιδευτικούς που βρίσκονται στους πίνακες μη τοποθετημένων των ΠΔΕ, εφόσον ανήκουν στον ίδιο κλάδο και την ίδια βαθμίδα με τις παρακάτω κενές θέσεις της ίδιας ΠΔΕ, να αποστείλουν μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο depps@minedu.gov.gr το αργότερο μέχρι την Τρίτη 16.8.22 στις 15:00 το μεσημέρι δηλώνοντας:

>> είτε μέχρι πέντε (5) προτιμήσεις (συμπληρωματική δήλωση),

>> είτε ότι δεν επιθυμούν να τοποθετηθούν σε καμία από τις παραπάνω κενές θέσεις.

Πίνακας κενών θητείας που μπορούν να συμπληρωθούν με συμπληρωματική δήλωση

 

 

Share this Post