Προσωρινοί Αξιολογικοί Πίνακες Κατάταξης υποψηφίων εκπαιδευτικών για θητεία σε Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ. σχολ. έτους 2022-23 (για την προκήρυξη ΑΔΑ: 624Η46ΜΤΛΗ-7ΓΟ)

Π.Ε.Π.Π.Σ. Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

ΑΜΘ_ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΑΞΙΟΛ ΠΙΝΑΚΕΣ

Π.Ε.Π.Π.Σ. Αττικής

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΕΠΠΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Π.Ε.Π.Π.Σ. Βορείου Αιγαίου

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΠΔΕ Β. ΑΙΓΑΙΟΥ

Π.Ε.Π.Π.Σ. Δυτικής Ελλάδας

ΠροσωρινοίΠίνακεςΚατάξης_Δυτ_Ελλάδα

Π.Ε.Π.Π.Σ. Δυτικής Μακεδονίας

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΑΞΙΟΛ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΥΤ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Π.Ε.Π.Π.Σ. Ηπείρου

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ _ΠΕΠΠΣ ΗΠΕΙΡΟΥ-signed

Π.Ε.Π.Π.Σ. Θεσσαλίας

26_7_2022_ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

Π.Ε.Π.Π.Σ. Ιόνιων Νήσων

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΑΞΙΟΛ . ΠΙΝΑΚΑΣ IΟΝΙΩΝ_EXCEL

Π.Ε.Π.Π.Σ. Κεντρικής Μακεδονίας

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ_26-07-2022_ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-signed

Π.Ε.Π.Π.Σ. Κρήτης

Προσωρινός αξιολογικός πίνακας

Π.Ε.Π.Π.Σ. Νοτίου Αιγαίου

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ_ΠΔΕ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Π.Ε.Π.Π.Σ. Πελοποννήσου

Προσωρινός πίνακας μοριοδότησης Πελοποννήσου 26_7

Π.Ε.Π.Π.Σ. Στερεάς Ελλάδας

ΠΕΠΠΣ ΣΤΕΡΕΑΣ_ΠΣ_και_ΠΕΙΣ_ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

Υποβολή ενστάσεων επί των αξιολογικών πινάκων

από Τετάρτη 27/7/2022 00:00 έως Παρασκευή 29/7/2022, 15:00 μέσω της πλατφόρμας αιτήσεων.

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν ένσταση, στην ηλεκτρονική πλατφόρμα των αιτήσεων, κατά των προσωρινών αξιολογικών πινάκων, εφόσον κρίνουν ότι συντρέχει περίπτωση, ενώπιον της οικείας Π.Ε.Π.Π.Σ., μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριών (3) εργάσιμων ημερών από την επομένη της ανάρτησής τους, ήτοι από την Τετάρτη 27-7-2022 και ώρα 00:00 έως και την Παρασκευή 29-7-2022 και ώρα 15:00.

Τελικοί Αξιολογικοί πίνακες κατάταξης 

Η οικεία Π.Ε.Π.Π.Σ. με την παραλαβή των ενστάσεων αποφαίνεται, αιτιολογημένα, επί αυτών, αναπροσαρμόζει τους πίνακες κατάταξης των υποψηφίων και ενημερώνει τους ενδιαφερομένους μέσω της πλατφόρμα των αιτήσεων Οι τελικοί αξιολογικοί πίνακες με την μοριοδότηση των υποψηφίων αναρτώνται στην ιστοσελίδα των οικείων Π.Δ.Ε. και της Δ.Ε.Π.Π.Σ. την Δευτέρα 1-8-2022 και ώρα 15:00.

Share this Post