Πίνακες δεκτών και μη δεκτών υποψηφίων (μετά την εξέταση των ενστάσεων) για την προκήρυξη ΑΔΑ: 624Η46ΜΤΛΗ-7ΓΟ

Ανακοινώνουμε τους τελικούς πίνακες ΔΕΚΤΩΝ – ΜΗ ΔΕΚΤΩΝ αιτήσεων υποψηφίων μετά την εξέταση των ενστάσεων για την υπ΄ αριθμ. 112/ΔΕΠΠΣ/11-7-2022 της Δ.Ε.Π.Π.Σ, «Προκήρυξη διαδικασίας κατάταξης υποψήφιων εκπαιδευτικών ανά Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης (Π.Δ.Ε.) για πλήρωση κενών θέσεων θητείας στα Πρότυπα Σχολεία (Π.Σ.) και τα Πειραματικά Σχολεία (ΠΕΙ.Σ.) κατά το σχολικό έτος 2022-2023 με σειρά προτεραιότητας κατά κλάδο και ειδικότητα».

Π.Ε.Π.Π.Σ. Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

ΑΝ_ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΕΚΤΩΝ ΠΔΕ ΑΜΘ

ΑΝ_ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΗ ΔΕΚΤΩΝ ΠΔΕ ΑΜΘ

Π.Ε.Π.Π.Σ. Αττικής

ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΕΠΠΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ)

ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΗ ΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΕΠΠΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Π.Ε.Π.Π.Σ. Βορείου Αιγαίου

ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ

ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΗ ΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ

Π.Ε.Π.Π.Σ. Δυτικής Ελλάδας

ΤΕΛΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΕΚΤΟΙ_ΜΗ ΔΕΚΤΟΙ_2022

Π.Ε.Π.Π.Σ. Δυτικής Μακεδονίας

25-07-2022_ΤΕΛ ΠΙΝΑΚΑΣ Ι_ΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨ ΠΔΕ ΔΥΤ ΜΑΚΕΔ

25-07-2022_ΤΕΛ ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ_ΜΗ ΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨ ΠΔΕ ΔΥΤ ΜΑΚΕΔ

Π.Ε.Π.Π.Σ. Ηπείρου

ΠΙΝΑΚΑΣ I. ΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ II. ΜΗ ΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

Π.Ε.Π.Π.Σ. Θεσσαλίας

ΔΕΚΤΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ_25_7_2020

ΜΗ ΔΕΚΤΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ_25_7_2020

Π.Ε.Π.Π.Σ. Ιόνιων Νήσων

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

Π.Ε.Π.Π.Σ. Κεντρικής Μακεδονίας

ΤΕΛΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΕΚΤΩΝ-ΜΗ ΔΕΚΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Π.Ε.Π.Π.Σ. Κρήτης

ΔΕΚΤΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ_2022_ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

ΜΗ ΔΕΚΤΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ_2022_ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

Π.Ε.Π.Π.Σ. Νοτίου Αιγαίου

ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΕΚΤΩΝ _ΜΗ ΔΕΚΤΩΝ

Π.Ε.Π.Π.Σ. Πελοποννήσου

ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ

Π.Ε.Π.Π.Σ. Στερεάς Ελλάδας

ΠΙΝΑΚΑΣ_ΔΕΚΤΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ_ΜΗ ΔΕΚΤΩΝ

 

Share this Post