Πίνακες δεκτών και μη δεκτών υποψηφίων για την προκήρυξη ΑΔΑ: 624Η46ΜΤΛΗ-7ΓΟ

Ανακοινώνονται οι πίνακες δεκτών και μη δεκτών υποψηφίων για την «Προκήρυξη διαδικασίας κατάταξης υποψήφιων εκπαιδευτικών ανά Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης (Π.Δ.Ε.) για πλήρωση κενών θέσεων θητείας στα Πρότυπα Σχολεία (Π.Σ.) και τα Πειραματικά Σχολεία (ΠΕΙ.Σ) κατά το σχολικό έτος 20222023 με σειρά προτεραιότητας κατά κλάδο και ειδικότητα» (ΑΔΑ: 624Η46ΜΤΛΗ-7ΓΟ) ανά Περιφερειακή Επιτροπή Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων (Π.Ε.Π.Π.Σ.).

Υποβολή ενστάσεων κατά των πινάκων μη δεκτών υποψηφίων ενώπιον της οικείας Π.Ε.Π.Π.Σ.

Οι μη δεκτοί υποψήφιοι έχουν δικαίωμα ένστασης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριών (3) εργάσιμων ημερών δηλαδή από την Τετάρτη 20/7 και ώρα 00:00 έως την Παρασκευή 22/7 και ώρα 15:00 οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά ένσταση μέσω της πλατφόρμας των αιτήσεων κατά των πινάκων.
Οι οικείες Π.Ε.Π.Π.Σ. το αργότερο μέχρι τη Τρίτη 26/7 αποφαίνονται αιτιολογημένα, επί των ενστάσεων, αναπροσαρμόζουν τους πίνακες και ενημερώνουν τους ενδιαφερόμενους μέσω της πλατφόρμας των αιτήσεων.

Π.Ε.Π.Π.Σ. Αττικής

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΕΠΠΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΗ ΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΕΠΠΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Π.Ε.Π.Π.Σ. Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΕΚΤΩΝ ΠΔΕ ΑΜΘ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΗ ΔΕΚΤΩΝ ΠΔΕ ΑΜΘ

Π.Ε.Π.Π.Σ. Βορείου Αιγαίου

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΔΕ Β. ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 ΜΗ ΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ_ΠΔΕ Β. ΑΙΓΑΙΟΥ

Π.Ε.Π.Π.Σ. Δυτικής Ελλάδας

ΔΕΚΤΟΙ_ΜΗ_ΔΕΚΤΟΙ_2022_ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Π.Ε.Π.Π.Σ. Δυτικής Μακεδονίας

20-07-2022_ANAKOIN_ΜΗ ΔΕΚΤΟΙ_ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΔΕ ΔΥΤ ΜΑΚΕΔ

20-07-2022_ΑΝΑΚΟΙΝ_ΔΕΚΤΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΔΕ ΔΥΤ ΜΑΚΕΔ

Π.Ε.Π.Π.Σ. Ηπείρου

ΑΝΑΚΟΙΝ_ ΠΙΝΑΚΑΣ I. ΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝ_ΠΙΝΑΚΑΣ II. ΜΗ ΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

Π.Ε.Π.Π.Σ. Θεσσαλίας

ΠΙΝΑΚΑΣ_1_ΔΕΚΤΟΙ_ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ_2_ΜΗ_ΔΕΚΤΟΙ_ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

 

Π.Ε.Π.Π.Σ. Ιόνιων Νήσων

Φ22.2 3197 19-7-2022 -ΣΥΝ1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΉΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΙΡΑΜ…

Π.Ε.Π.Π.Σ. Κεντρικής Μακεδονίας

ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΕΚΤΩΝ-ΜΗ ΔΕΚΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ.docx-signed

Π.Ε.Π.Π.Σ. Κρήτης

ΔΕΚΤΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ_ΑΝΑΚΟΙΝ

ΜΗ ΔΕΚΤΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ_ΑΝΑΚΟΙΝ

Π.Ε.Π.Π.Σ. Νοτίου Αιγαίου

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΕΚΤΩΝ_ΜΗ ΔΕΚΤΩΝ_ΠΔΕ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Π.Ε.Π.Π.Σ. Πελοποννήσου

ΔΕΚΤΟΙ _ΜΗ ΔΕΚΤΟΙ_ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Π.Ε.Π.Π.Σ. Στερεάς Ελλάδας

Αιτήσεις_ΠΣ_και_ΠΕΙΣ_ΠΔΕ ΣΤ.ΕΛΛΑΔΑΣ_ΔΕΚΤΟΙ_signed

Αιτήσεις_ΠΣ_και_ΠΕΙΣ_ΠΔΕ ΣΤ.ΕΛΛΑΔΑΣ_ΜΗ ΔΕΚΤΟΙ_signed

 

 

 

Share this Post