Χαρακτηρισμός δημόσιων σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ως Πειραματικών Σχολείων από το σχολικό έτος 2022-2023

Ενημερώθηκε στις 16.01.2023

10-3-2022

Εκδόθηκε Υ.Α. για  τον χαρακτηρισμό δημόσιων σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ως Πειραματικών Σχολείων από το σχολικό έτος 2022-2023. Δείτε το ΦΕΚ: ΦΕΚ Β 1048_2022

Share this Post