Τελικοί πίνακες μοριοδότησης υποψηφίων εκπαιδευτικών για μέλη ΕΠΕΣ ανά ΠΕΠΠΣ

01_ΤΕΛΙΚΟΣ _ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΔΕ ΑΝ. ΜΑΚΕΔ_ΘΡ

02_Τελικός Αξιολογικός Πίνακας ΕΠΕΣ ΠΕΠΠΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

03_TΕΛΙΚΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΣ ΠΔΕ Β.ΑΙΓΑΙΟΥ

04_ΤΕΛΙΚΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΣ ΠΔΕ ΔυτικήςΕλλάδας

05_ΤΕΛΙΚΟΣ_ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΣ ΠΔΕ Δ. ΜΑΚΕΔ

06_ΤΕΛΙΚΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΣ ΠΕΠΠΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

07_ΤΕΛΙΚΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΣ ΠΔΕ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

08_ΤΕΛΙΚΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΣ ΠΔΕ Ιονίων Νήσων

09_ΤΕΛΙΚΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΠΕΣ ΠΔΕ ΚΕΝΤΡ_ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

10_ΤΕΛΙΚΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΣ ΠΔΕ ΚΡΗΤΗΣ.xlsx

11_ΤΕΛΙΚΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΠΔΕ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ

12_ΤΕΛΙΚΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΣ ΠΔΕ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

13_ΤΕΛΙΚΟΣ_ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ_ΠΙΝΑΚΑΣ_ΕΠΕΣ ΠΔΕ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

 

Share this Post