Προσωρινοί πίνακες μοριοδότησης υποψηφίων εκπαιδευτικών για μέλη ΕΠΕΣ ανά ΠΕΠΠΣ

Ενημερώθηκε στις 16.01.2023

 

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ:

Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να υποβάλλουν τις ενστάσεις τους μέσω της πλατφόρμας μέχρι σήμερα Δευτέρα 18/10/21 και ώρα 23:59.

Για τεχνικά ζητήματα μπορείτε να απευθύνεστε στο helpdeskpps@minedu.gov.gr

ΠΕΠΠΣ Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης

ΠΕΠΠΣ Αττικής

ΠΕΠΠΣ Βορείου Αιγαίου

ΠΕΠΠΣ Δυτικής Ελλάδας

ΠΕΠΠΣ Δυτικής Μακεδονίας

ΠΕΠΠΣ Ηπείρου

ΠΕΠΠΣ Θεσσαλίας

ΠΕΠΠΣ Ιονίων Νήσων

ΠΕΠΠΣ Κεντρικής Μακεδονίας

ΠΕΠΠΣ Κρήτης

ΠΕΠΠΣ Νοτίου Αιγαίου

ΠΕΠΠΣ Πελοποννήσου

ΠΕΠΠΣ Στερεάς Ελλάδας

 

Share this Post