Διάθεση εκπαιδευτικών των Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων σε άλλα Πρότυπα ή Πειραματικά Σχολεία για συμπλήρωση του υποχρεωτικού τους ωραρίου για το διδακτικό έτος 2021-2022.

Αναρτάται η σχετική απόφαση της ΔΕΠΠΣ προς ενημέρωση των ενδιαφερομένων.

Η ΑΠΟΦΑΣΗ

Share this Post