Ανακοίνωση για τις τοποθετήσεις με θητείες

Για ενημέρωση των υποψηφίων αναρτώνται οι κυρωμένοι από τη ΔΕΠΠΣ τελικοί κυρωμένοι αξιολογικοί πίνακες κατάταξης τοποθετηθέντων και μη τοποθετηθέντων με θητεία εκπαιδευτικών σε ΠΕΙΣ και ΠΣ, βάσει των προτιμήσεών τους και μετά τις συμπληρωματικές δηλώσεις που ζητήθηκαν με προηγούμενη ανακοίνωση (πράξεις  32/ΔΕΠΠΣ/16-8-21 και 33/ΔΕΠΠΣ/20-8-21).

ΠΙΝΑΚΕΣ

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

Για ενημέρωση των υποψηφίων αναρτώνται οι κυρωμένοι από τη ΔΕΠΠΣ τελικοί αξιολογικοί πίνακες κατάταξης τοποθετηθέντων και μη τοποθετηθέντων με θητεία εκπαιδευτικών σε ΠΕΙΣ και ΠΣ, βάσει των προτιμήσεών τους (πράξη 32/ΔΕΠΠΣ/16-8-21).

Πίνακες τοποθετημένων και μη τοποθετημένων ανά ΠΔΕ και βαθμίδα (xlsx)

Πίνακες τοποθετημένων και μη τοποθετημένων ανά ΠΔΕ και βαθμίδα (pdf)

Σύμφωνα με το εδ. 7, της παρ. 2 του άρθρου 19, του ν. 4692/2020 όπως αυτό τροποποιήθηκε από το άρθ. 177 του ν.4823/2021, ΦΕΚ 136 Α και ισχύει, για την κάλυψη των κενών θέσεων που αναφέρονται στους παρακάτω πίνακες κενών θέσεων η ΔΕΠΠΣ καλεί τους εκπαιδευτικούς που βρίσκονται στους πίνακες μη τοποθετημένων των ΠΔΕ και της αντίστοιχης βαθμίδας και κλάδου με τις παρακάτω κενές θέσεις να αποστείλουν μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο depps@minedu.gov.gr το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 20/8/21 στις 12:00 το μεσημέρι δηλώνοντας:

είτε μέχρι πέντε (5) προτιμήσεις,

είτε ότι δεν επιθυμούν να τοποθετηθούν σε καμία από τις παραπάνω κενές θέσεις.

ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ

Πίνακας κενών θέσεων που μπορούν να καλυφθούν με συμπληρωματική δήλωση (xlsx)

Πίνακας κενών θέσεων που μπορούν να καλυφθούν με συμπληρωματική δήλωση (pdf)

 

 

Share this Post