Τελικοί αξιολογικοί πίνακες κατάταξης – ανακοινοποίηση

Αναρτώνται οι τελικοί αξιολογικοί πίνακες κατάταξης εκπαιδευτικών υποψηφίων επιλογής με θητεία σε ΠΣ και ΠΕΙΣ όπως κυρώθηκαν από τη ΔΕΠΠΣ.

ΠΙΝΑΚΕΣ – ανακοινοποίηση 16-8-21

Share this Post