Αποτελέσματα τεστ δεξιοτήτων

Αναρτούμε συνολικούς πίνακες με τους βαθμούς των υποψηφίων.

Δείτε τους βαθμούς ανά σχολείο στον πίνακα (με τον κωδικό του σχολείου) και σε φθίνουσα σειρά για κάθε σχολείο.

Πίνακας βαθμών Γυμνασίων

Πίνακας βαθμών Λυκείων

Για τους πίνακες για κάθε σχολείο ξεχωριστά επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του σχολείου ενδιαφέροντός σας.

Share this Post