Θέματα και απαντήσεις της δοκιμασίας (τεστ) δεξιοτήτων για την εισαγωγή σε ΠΣ

Παρακάτω θα βρείτε τα θέματα της σημερινής δοκιμασίας και τις απαντήσεις τους:

Θέματα Γυμνασίου

Απαντήσεις Γυμνασίου

Διευκρίνιση Γλώσσας Γυμνασίου

Θέματα Λυκείου 

Απαντήσεις Λυκείου

Share this Post