Αριθμός εισακτέων μαθητών/μαθητριών σε Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ. με βάση τις συνθήκες λειτουργίας του κάθε σχολείου – Ανακοινοποίηση

Ανακοινοποίηση της απόφασης της ΔΕΠΠΣ: Εδώ

Share this Post