Αρχική

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΤΥΠΩΝ-ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ Οδηγίες για τη συμπλήρωση του απαντητικού φύλλου (υποψήφιοι εξετάσεων στα Πρότυπα Σχολεία)