Κλήρωση απόδοσης τυχαίων αριθμών στους υποψηφίους για εισαγωγή στα ΠΕΙ.Σ. και για άρση ισοβαθμιών στα ΠΣ

Αναρτούμε τα αρχεία με την απόδοση τυχαίων αριθμών στους εξαψήφιους κωδικούς μαθητών και μαθητριών για την εισαγωγή τους στα ΠΕΙΣ, όπως προέκυψε από τη σημερινή κλήρωση:

Απόδοση απόδοση τυχαίων αριθμών στους εξαψήφιους κωδικούς υποψηφίων Πειραματικών Σχολείων (λήψη σε μορφή zip)

Επίσης αναρτούμε την απόδοση τυχαίων αριθμών στους υποψηφίους των Προτύπων Σχολείων για άρση των ισοβαθμιών μετά τη γραπτή δοκιμασία εισαγωγής.

Aπόδοση τυχαίων αριθμών στους υποψηφίους των Προτύπων Σχολείων για άρση των ισοβαθμιών (λήψη σε μορφή zip)

Share this Post