Σχετικά με την πρόσκληση για θητείες σε ΠΣ και ΠΕΙΣ: Πίνακες και ανακοινώσεις προηγούμενων σταδίων

Το πρόγραμμα συνεντεύξεων ανά ΠΕΠΠΣ

Πλατφόρμα αιτήσεων

ΠΕΠΠΣ Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης

………………………………….

ΠΕΠΠΣ Αττικής

9 Αυγούστου 21

10 Αυγούστου 21

11 Αυγούστου 21

………………………………….

ΠΕΠΠΣ Βορείου Αιγαίου

………………………………….

ΠΕΠΠΣ Δυτικής Ελλάδας

………………………………….

ΠΕΠΠΣ Δυτικής Μακεδονίας

………………………………….

ΠΕΠΠΣ Ηπείρου

………………………………….

ΠΕΠΠΣ Θεσσαλίας

………………………………….

ΠΕΠΠΣ Ιονίων Νήσων

………………………………….

Κεντρικής Μακεδονίας

………………………………….

ΠΕΠΠΣ Κρήτης

………………………………….

ΠΕΠΠΣ Νοτίου Αιγαίου

………………………………….

ΠΕΠΠΣ Πελοποννήσου

………………………………….

ΠΕΠΠΣ Στερεάς Ελλάδας

……………………………………………………………………………………………………………………………..

Αναμορφωμένοι αξιολογικοί πίνακες κατάταξης δεκτών υποψηφιοτήτων εκπαιδευτικών μετά τις ενστάσεις, ανά ΠΕΠΠΣ.

Πλατφόρμα αιτήσεων

Πίνακες:

ΠΕΠΠΣ Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης

………………………………….

ΠΕΠΠΣ Αττικής

………………………………….

ΠΕΠΠΣ Βορείου Αιγαίου

………………………………….

ΠΕΠΠΣ Δυτικής Ελλάδας

………………………………….

ΠΕΠΠΣ Δυτικής Μακεδονίας

………………………………….

ΠΕΠΠΣ Ηπείρου

………………………………….

ΠΕΠΠΣ Θεσσαλίας

………………………………….

ΠΕΠΠΣ Ιονίων Νήσων

………………………………….

Κεντρικής Μακεδονίας

………………………………….

ΠΕΠΠΣ Κρήτης

………………………………….

ΠΕΠΠΣ Νοτίου Αιγαίου

………………………………….

ΠΕΠΠΣ Πελοποννήσου

………………………………….

ΠΕΠΠΣ Στερεάς Ελλάδας-ανακοινοποίηση ως προς τη σειρά

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

Προσωρινοί αξιολογικοί πίνακες κατάταξης δεκτών υποψηφιοτήτων εκπαιδευτικών, ανά ΠΕΠΠΣ.

Η περίοδος των ενστάσεων επί της μοριοδότησης ήταν από την Δευτέρα 2/8/21 έως την Τετάρτη 4/8/21 στις 15:00. 
Οι ενστάσεις έγιναν επί της μοριοδότησης βάσει των δικαιολογητικών που είχαν ήδη υποβληθεί κατά την αίτηση.

Πλατφόρμα αιτήσεων

Πίνακες:

ΠΕΠΠΣ Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης-ανακοινοποίηση ως προς τα δεκαδικά ψηφία

………………………………….

ΠΕΠΠΣ Αττικής

………………………………….

ΠΕΠΠΣ Βορείου Αιγαίου-ανακοινοποίηση ως προς τα δεκαδικά ψηφία

………………………………….

ΠΕΠΠΣ Δυτικής Ελλάδας-ανακοινοποίηση ως προς τα δεκαδικά ψηφία

………………………………….

ΠΕΠΠΣ Δυτικής Μακεδονίας

………………………………….

ΠΕΠΠΣ Ηπείρου-ανακοινοποίηση ως προς τα δεκαδικά ψηφία

………………………………….

ΠΕΠΠΣ Θεσσαλίας-ανακοινοποίηση

………………………………….

ΠΕΠΠΣ Ιονίων Νήσων-ανακοινοποίηση

………………………………….

Κεντρικής Μακεδονίας-ανακοινοποίηση ως προς τα δεκαδικά ψηφία

………………………………….

ΠΕΠΠΣ Κρήτης-ανακοινοποίηση ως προς τα δεκαδικά ψηφία

………………………………….

ΠΕΠΠΣ Νοτίου Αιγαίου-ανακοινοποίηση ως προς τα δεκαδικά ψηφία

………………………………….

ΠΕΠΠΣ Πελοποννήσου

………………………………….

ΠΕΠΠΣ Στερεάς Ελλάδας-ανακοινοποίηση ως προς τα δεκαδικά ψηφία

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

Τελικοί πίνακες δεκτών και μη δεκτών υποψηφιοτήτων εκπαιδευτικών, ανά ΠΕΠΠΣ.

Πίνακες:

ΠΕΠΠΣ Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης

Δεκτές

Μη δεκτές

………………………………….

ΠΕΠΠΣ Αττικής

Δεκτές – ανακοινοποίηση

Μη Δεκτές – ανακοινοποίηση

………………………………….

ΠΕΠΠΣ Βορείου Αιγαίου

Δεκτές

Μη δεκτές

………………………………….

ΠΕΠΠΣ Δυτικής Ελλάδας

Δεκτές και μη δεκτές

………………………………….

ΠΕΠΠΣ Δυτικής Μακεδονίας

Δεκτές

Μη δεκτές

………………………………….

ΠΕΠΠΣ Ηπείρου

Δεκτές και μη δεκτές

………………………………….

ΠΕΠΠΣ Θεσσαλίας

Δεκτές-ανακοινοποίηση

Μη δεκτές-ανακοινοποίηση

………………………………….

ΠΕΠΠΣ Ιονίων Νήσων

Δεκτές

Mη δεκτές

………………………………….

Κεντρικής Μακεδονίας

Δεκτές και μη δεκτές

………………………………….

ΠΕΠΠΣ Κρήτης

Δεκτές

Μη δεκτές

………………………………….

ΠΕΠΠΣ Νοτίου Αιγαίου

Δεκτές και μη δεκτές

………………………………….

ΠΕΠΠΣ Πελοποννήσου

Δεκτές και μη δεκτές

………………………………….

ΠΕΠΠΣ Στερεάς Ελλάδας

Δεκτές και μη δεκτές

……………………………………………………………………………………………………………………………

Πίνακες δεκτών και μη δεκτών υποψηφιοτήτων εκπαιδευτικών, ανά ΠΕΠΠΣ.

Η περίοδος των ενστάσεων κατά των πινάκων ήταν από 28/7/21, έως 30/7/21 και ώρα 15:00.

Οι ενστάσεις υποβλήθηκαν αποκλειστικά μέσω της πλατφόρμας των αιτήσεων.

Πλατφόρμα αιτήσεων

Κατά την υποβολή ένστασης οι υποψήφιοι / υποψήφιες έχουν τη δυνατότητα ανάρτησης επιπλέον δικαιολογητικών που σχετίζονται με την ένστασή τους.

Πίνακες:

ΠΕΠΠΣ Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης

Δεκτές

Μη δεκτές

………………………………….

ΠΕΠΠΣ Αττικής

Δεκτές

Mη δεκτές

………………………………….

ΠΕΠΠΣ Βορείου Αιγαίου

Δεκτές

Μη δεκτές

………………………………….

ΠΕΠΠΣ Δυτικής Ελλάδας

Δεκτές και μη δεκτές

………………………………….

ΠΕΠΠΣ Δυτικής Μακεδονίας

Δεκτές

Μη δεκτές

………………………………….

ΠΕΠΠΣ Ηπείρου

Δεκτές και μη δεκτές

………………………………….

ΠΕΠΠΣ Θεσσαλίας

Δεκτές-ανακοινοποίηση

Μη δεκτές-ανακοινοποίηση

………………………………….

ΠΕΠΠΣ Ιονίων Νήσων

Δεκτές

Mη δεκτές

………………………………….

Κεντρικής Μακεδονίας

Δεκτές και μη δεκτές

………………………………….

ΠΕΠΠΣ Κρήτης

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΜΗ ΔΕΚΤΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ

Δεκτές

Μη δεκτές

………………………………….

ΠΕΠΠΣ Νοτίου Αιγαίου

Δεκτές και μη δεκτές

………………………………….

ΠΕΠΠΣ Πελοποννήσου

Δεκτές και μη δεκτές

………………………………….

ΠΕΠΠΣ Στερεάς Ελλάδας

Δεκτές

Μη δεκτές

Share this Post