Δ.Ε.Π.Π.Σ.

Διοικούσα Επιτροπή Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων

Αίτηση

Η διαδικασία αιτήσεων για την εισαγωγή στα Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2016-17 θα είναι ανοιχτή από 11/04/2016 έως 13/05/2016 στην διεύθυνση https://iep.edu.gr/pps/.

Copyright © 2014 Ανάπτυξη Αθηνά - ΙΕΠ