Η διαδικασία αιτήσεων για την εισαγωγή στα Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2016-17 θα είναι ανοιχτή από 11/04/2016 έως 13/05/2016 στην διεύθυνση https://iep.edu.gr/pps/.