Ευχαριστίες Προέδρου Ε.Ε.Π.Π.Σ.

mparaskey/ Μάρτιος 17, 2020/ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΩΝ Π&Π.Σ., Τελευταίες Ανακοινώσεις

Αγαπητοί/ές Συνάδελφοι,

ευχαριστούμε, κατ΄αρχάς, τα Σχολεία μας –που είναι πολλά και ελπίζουμε ότι θα γίνουν περισσότερα ή και όλα– που ανταποκρίθηκαν στην προτροπή μας να οργανώσουν μαθήματα εξ αποστάσεως (σύγχρονα ή ασύγχρονα) για τους μαθητές τους. Το ενδιαφέρον και η ανταπόκριση ήταν και είναι μεγάλη, δεδομένης και της εξοικείωσης  των Σχολείων μας με τον πειραματισμό και τις καινοτόμες εφαρμογές.

Παρακαλούμε τις Διευθύνσεις και τα ΕΠΕΣ των Σχολείων να ενθαρρύνουν διαρκώς και να διευκολύνουν τους εκπαιδευτικούς στο εγχείρημά τους, καθώς και να κρατούν ενήμερη την ΕΕΠΠΣ.

Ο Πρόεδρος  Γ.Θ. Καλκάνης

Share this Post