Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ΝΑΝΟΡΙΝΙΟΝ

depps/ Οκτώβριος 13, 2014/ Προγράμματα, Τελευταίες Ανακοινώσεις

 

1o ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

« ΜΑΝΟΛΗΣ ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ»

Κλεάνθους 30, Θεσσαλονίκη

Τηλ./Fax: 2310-908700/908776

email: mail@1lyk-peir-thess.thess.sch.gr

 

Σας ενημερώνουμε ότι το σχολείο μας συμμετέχει στο πιλοτικό πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τίτλο ΝΑΝΟΡΙΝΙΟΝ, ως συντονιστικός φορέας-εθνικός αντιπρόσωπος για την Ελλάδα (http://nanopinion.eu/en/education). Το πρόγραμμα ΝΑΝΟΡΙΝΙΟΝ ξεκίνησε την 1η Μαΐου 2012, έχει διάρκεια 30 μηνών και υλοποιείται μέσω της συνεργασίας 17 φορέων από 16 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι κύριοι στόχοι του προγράμματος είναι:

  1. Η ενημέρωση της κοινής γνώμης των ευρωπαϊκών χωρών σχετικά με τη Νανοτεχνολογία και τις εφαρμογές της,
  2. η παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού για τη Νανοτεχνολογία και η πιλοτική χρήση του στις σχολικές μονάδες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των συμμετεχουσών χωρών,
  3. η ενεργοποίηση του μαθητικού πληθυσμού με στόχο την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των τοπικών κοινωνιών για τις εφαρμογές της Νανορεχνολογίας.

Οι δραστηριότητες του προγράμματος ΝΑΝΟΡΙΝΙΟΝ συντονίζονται από ένα δίκτυο 16 Εθνικών Συντονιστών (TeacherCoordinators) οι οποίοι έχουν την ευθύνη της αξιοποίησης του προτεινόμενου εκπαιδευτικού υλικού, της προώθησης της ενημέρωσης των τοπικών κοινωνιών και της υλοποίησης δράσεων επιμόρφωσης. Οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες του προγράμματος στοχεύουν τόσο στη διάδοση της γνώσης όσο και στην καλλιέργεια στους μαθητές της κριτικής σκέψης σχετικά με τη Νανοτεχνολογία και τις εφαρμογές της. Επίσης στοχεύουν στο να συγκεντρώσουν τις απόψεις των εκπαιδευτικών σχετικά με τα οφέλη που θα έχουν τα σχολεία και τα εμπόδια που θα αντιμετωπίσουν εισάγοντας τη Νανοτεχνολογία και τις εφαρμογές της ως εκπαιδευτικό αντικείμενο. Το πρόγραμμα λειτουργεί υπό την αιγίδα του Ευρωπαϊκού Σχολικού Δικτύου (EuropeanSchoolnet) και υποστηρίζεται από ειδική διαδικτυακή εκπαιδευτική πλατφόρμα (http://nanopinion.eu/). Οι συμμετέχουσες στο πρόγραμμα ΝΑΝΟΡΙΝΙΟΝ χώρες είναι: Αυστρία, Βουλγαρία, Γερμανία, Δανία, Ελλάδα, Ηνωμένο Βασίλειο, Ισπανία (με 2ο Συντονιστή για την Καταλονία), Ισραήλ, Ιταλία, Κροατία, Λιθουανία, Ρουμανία, Τσεχία, Τουρκία, Φινλανδία.

Κατά την πρώτη φάση του προγράμματος (σχολικό έτος 2012-13) εκπονήθηκε από τους Εθνικούς Συντονιστές συγκριτική μελέτη σχετικά με τις δυνατότητες ενσωμάτωσης διδακτικών ενοτήτων για τη Νανοτεχνολογία στα αναλυτικά προγράμματα των συμμετεχουσών χωρών. Κατά τη δεύτερη φάση του προγράμματος (σχολικό έτος 2013-14) έλαβαν χώρα οι παρακάτω δράσεις:

  1. Πιλοτική εφαρμογή στα σχολεία των Εθνικών Συντονιστών μέρους του εκπαιδευτικού υλικού και,
  2. δύο συνεδρίες εξ αποστάσεως επιμόρφωσης εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Στο σχολείο μας επεξεργαστήκαμε μέρος του εκπαιδευτικού υλικού (υποστηρικτικό υλικό και προτεινόμενα πειράματα Α και Β) στο πλαίσιο του μαθήματος της Ερευνητικής Εργασίας της Α΄Τάξης. Ακόμη υλοποιήσαμε το Νοέμβριο 2013 δύο συνεδρίες εξ αποστάσεως επιμόρφωσης 20 εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από σχολεία της περιοχής ευθύνης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Α΄βάθμιας & Β΄βάθμιας Εκπαίδευσης Κ. Μακεδονίας. Την Παρασκευή 15 Μαρτίου 2014, ομάδα 20 μαθητών της Α΄Τάξης του σχολείου μας παρουσίασαν θεατρικό δρώμενο με τίτλο: «Nano-θέατρο για την εκπαίδευση» στο επιστημονικό μαθητικό συνέδριο ACSTAC (http://www.acstac.gr/images/ACSTAC2014/ACSTAC%202014%20BOOKLET.pdf σελ. 12). Η εκπαιδευτική αυτή δράση είχε αλληλεπιδραστικό χαρακτήρα και την παρακολούθησαν 80 μαθητές.

Θα θέλαμε να προσκαλέσουμε τα Πρότυπα Πειραματικά Γ/σια και Λύκεια να συμμετάσχουν στις δράσεις του προγράμματος ΝΑΝΟΡΙΝΙΟΝ κατά το σχολικό έτος 2014-15. Η συμμετοχή των σχολείων στο πρόγραμμα μπορεί να γίνει με έναν ή περισσότερους από τους παρακάτω τρόπους:

  1. Εκτέλεση των προτεινόμενων πειραμάτων,
  2. αξιοποίηση του πολυμεσικού εκπαιδευτικού υλικού του προγράμματος,
  3. συμμετοχή στις επιμορφωτικές συνεδρίες του προγράμματος.

Η συμμετοχή στις παραπάνω δράσεις θα δώσει στα σχολεία μας την ευκαιρία της αλληλογνωριμίας και της στενότερης συνεργασίας στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού μας έργου και της κοινής μας αποστολής.

Περισσότερες πληροφορίες (πατήστε εδώ)

Για το ΕΠΕΣ του σχολείου

 

Ο Πρόεδρος                                            Ο Διευθυντής

Χ. Πολάτογλου                                         Δρ. Σ. Φριλίγκος

Αν. Καθηγητής Τμ. Φυσικής Α.Π.Θ.         Φυσικός-Ραδιοηλεκτρολόγος

Share this Post