Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εξ αποστάσεως επιμόρφωσης “Ο σχολικός κήπος”

depps/ Οκτώβριος 9, 2014/ Προγράμματα, Τελευταίες Ανακοινώσεις

Το 3ο Π.Π.Σ. Ευόσμου, σε συνεργασία με το Σχολικό σύμβουλο κ Κοπτση Αλεξανδρο, στο πλαίσιο της διά βίου μάθησης, της διάχυσης της γνώσης και της ανάγκης επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών, οργανώνει εξ αποστάσεως επιμορφωτικό πρόγραμμα με θέμα «Ο σχολικός κήπος», διάρκειας εικοσιπέντε (25) ωρών, ήτοι (6) εβδομάδων, για εικοσιπέντε (25) εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, που υπηρετούν σε Π.Π.Σ. Η επιμόρφωση πραγματοποιείται σε εβδομαδιαία βάση, σε κύκλους-εβδομάδες επιμόρφωσης με την βοήθεια της ηλεκτρονικής πλατφόρμας Open e-class, η οποία υποστηρίζεται από το ακαδημαϊκό δίκτυο GUnet. Επιμορφώτριες του εν λόγω προγράμματος είναι οι Δρ. Μαρία Κουκλατζίδου και Μαρία Γκουντούμα.

Στόχοι του προγράμματος είναι οι εκπαιδευτικοί να γνωρίσουν τα βήματα δημιουργίας και διατήρησης ενός σχολικού κήπου, να διακρίνουν τα βότανα, τις ιδιότητες και τις ιδιαιτερότητές τους, να οργανώσουν άρτια ένα πρόγραμμα σχολικών κήπων, να στοχάζονται κριτικά πάνω στις φάσεις υλοποίησης του προγράμματος, να αξιοποιούν τις νέες τεχνολογίες στη μαθησιακή διαδικασία και να εκφράζουν δημόσια σε κοινότητες τη γνώμη τους επιχειρηματολογώντας.

Το επιμορφωτικό πρόγραμμα απευθύνεται σε μόνιμους εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων οι οποίοι υπηρετούν σε Π.Π..Σ. Προτεραιότητα θα δοθεί στους εκπαιδευτικούς του 3ου Π.Π.Σ. Ευόσμου Θεσσαλονίκης οι οποίοι υλοποιούν πρόγραμμα σχολικού κήπου καθώς και σε όσους εκπαιδευτικούς υλοποιούν ή προτίθενται να υλοποιήσουν πρόγραμμα σχολικού κήπου – περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. Στους συμμετέχοντες, που θα παρακολουθήσουν, ανελλιπώς, τις εργασίες του σεμιναρίου θα χορηγηθεί βεβαίωση συμμετοχής.

Οι εκπαιδευτικοί που ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στο επιμορφωτικό πρόγραμμα πρέπει να καταθέσουν αίτηση υποψηφιότητας επιλογής εντός μίας (1) εβδομάδας από την ανακοίνωση της παρούσας πρόσκλησης στον παρακάτω σύνδεσμο http://goo.gl/forms/8pIzalFHAJ Σημειώνεται πώς θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

                                                                                       Ο Διευθυντής

                                                                                       Ταξίδης Χρήστος

Επιπλέον πληροφορίες εδώ

Share this Post