Ανάρτηση συγκεντρωτικού πίνακα μορίων των εκπαιδευτικών οι οποίοι ζήτησαν απόσπαση στα Πειραματικά και στα Πρότυπα σχολεία για το σχ. έτος 2016-2017

depps/ Ιούνιος 17, 2016/ Τελευταίες Ανακοινώσεις

axiologikos pinakas

Η ΔΕΠΠΣ με βάση τις μοριοδοτήσεις των ΕΠΕΣ πρώτης προτίμησης τα οποία εξέτασαν τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά των εκπαιδευτικών οι οποίοι ζήτησαν απόσπαση σε Πρότυπα ή Πειραματικά σχολεία αναρτά τον συγκεντρωτικό πίνακα μορίων των υπό απόσπαση εκπαιδευτικών. Οι μοριοδοτήσεις των ΕΠΕΣ έχουν αναρτηθεί και στις ιστοσελίδες των αντίστοιχων σχολείων.
Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας των ενστάσεων (21/6/2016), οι οποίες μπορούν να υποβληθούν ηλεκτρονικά στο ΕΠΕΣ του σχολείου πρώτης προτίμησης, θα αναρτηθεί ο οριστικός Πίνακας.

Share this Post