Πρόσληψη είκοσι δύο (22) εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ 60, ΠΕ11, ΠΕ02, ΠΕ 03, ΠΕ 04.01. και ΠΕ 04.04 με αυξημένα ακαδημαϊκά προσόντα ως προσωρινών αναπληρωτών πλήρους ωραρίου

depps/ Οκτώβριος 15, 2015/ Τελευταίες Ανακοινώσεις

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

Share this Post