Δ.Ε.Π.Π.Σ.

Διοικούσα Επιτροπή Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων

ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

Ανακοινώνεται ότι το 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Καλλιτεχνικής Παιδείας: “Όπου ακούς μουσική…” Σύγχρονες Μουσικοπαιδαγωγικές Προσεγγίσεις είναι ελεύθερης συμμετοχής, χωρίς συνδρομή.

Οι Σύνεδροι (εισηγητές, ακροατές) μπορούν να εγγραφούν στον τόπο του Συνεδρίου με την έναρξή του.
Επίσης απαιτείται ειδική εγγραφή σε εργαστήρια. Λεπτομέρειες για την εγγραφή στα εργαστήρια θα ανακοινωθούν μετά τις 20 Μαΐου.

Όλοι οι εγγεγραμμένοι σύνεδροι και εισηγητές θα λάβουν βεβαίωση συμμετοχής ή/και εισήγησης και Πρακτικά του Συνεδρίου σε ψηφιακή μορφή στο τέλος του Συνεδρίου (Σάββατο 20-6-2015).

Η Οργανωτική Επιτροπή

Πάτρα, 23-4-2015

Updated: 27 Απριλίου 2015 — 10:28
Copyright © 2014 Ανάπτυξη Αθηνά - ΙΕΠ