Δ.Ε.Π.Π.Σ.

Διοικούσα Επιτροπή Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων

ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

Μετά από αιτήματα πολλών εκπαιδευτικών παρατείνουμε την ημερομηνία υποβολής πλήρων κειμένων για εισηγήσεις και προτάσεις εργαστηρίων, μέχρι την 3η Μαΐου 2015, για το 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Καλλιτεχνικής Παιδείας:

“Όπου ακούς μουσική…”, Σύγχρονες Μουσικοπαιδαγωγικές προσεγγίσεις

(ΜΟΥΣΙΚΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ 2015)

που θα γίνει στην Πάτρα στις 18-20 Ιουνίου 2015.

Αναλυτικές οδηγίες για την υποβολή εργασιών και άλλες λεπτομέρειες θα βρείτε στον διαδικτυακό τόπο του Συνεδρίου:

http://1pskpm-ppgpp.weebly.com

Πάτρα 14 Απριλίου 2015

Η Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου

Updated: 16 Απριλίου 2015 — 10:37
Copyright © 2014 Ανάπτυξη Αθηνά - ΙΕΠ