ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΖΩΣΙΜΑΙΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

depps/ Ιανουάριος 27, 2015/ Προγράμματα, Τελευταίες Ανακοινώσεις

Κατόπιν έγκρισης από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.), το Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Ζωσιμαίας Σχολής Ιωαννίνων συμμετέχει στο πρόγραμμα Erasmus+ και ειδικότερα στη Δράση «ΚΑ2/Συνεργασία για την Καινοτομία και την Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών-Στρατηγικές συμπράξεις-Εταιρικές Σχέσεις (Cooperation for Innovation and the Exchange of Good Practices – Strategic Partnerships)». Το πρόγραμμα έχει τίτλο: “Power up! Motivation for a healthy lifestyle – Get active for your future: Shaping the future career”.

Στο πλαίσιο του προγράμματος, κατά το διάστημα 22-28/01/2015, στο σχολείο μας γίνεται η πρώτη συνάντηση εκπαιδευτικών και μαθητών από σχολεία της Γαλλίας, της Γερμανίας, της Ισπανίας και της Ρουμανίας.

Share this Post