Δ.Ε.Π.Π.Σ.

Διοικούσα Επιτροπή Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων

Κατηγορία: Τελευταίες Ανακοινώσεις

Ανάκληση πρόσληψης έξι (06) εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ11, ΠΕ02, ΠΕ 03 και ΠΕ 04.04 – Πρόσληψη έξι (06) εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ11, ΠΕ02, ΠΕ 03 και ΠΕ 04.04 με αυξημένα ακαδημαϊκά προσόντα ως προσωρινών αναπληρωτών πλήρους ωραρίου

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

Συμπληρωματική διευκρίνιση μετά από επισημάνσεις του τμ. Ά – Διορισμών Δ.Ε. -ΥΠ.Π.Ε.Θ

Διευκρινίζεται ότι, στην περίπτωση κατά την οποία, υποψήφιος ο οποίος περιλαμβάνεται στους Ενιαίους Πίνακες Αναπληρωτών Γεν. Αγωγής ή/και στους Πίνακες Αναπληρωτών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.) και δεν έχει προσληφθεί ως προσωρινός αναπληρωτής πλήρους ή μειωμένου ωραρίου, καλείται για πρόσληψη στα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία και επιθυμεί να αποδεχθεί την ως άνω κλήση, θα πρέπει […]

Διευκρίνιση

Σε συνέχεια της από 6/10/2015 επείγουσας ενημέρωσης και με αφορμή πλήθος ερωτημάτων που υποβλήθηκαν και αφορούν τη δυνατότητα ανάκλησης της εγγραφής στους ενιαίους πίνακες αναπληρωτών διευκρινίζεται ότι οι ενδιαφερόμενοι δε θα πρέπει να προβαίνουν σε ανάκληση της εγγραφής τους σε αυτούς πριν την έκδοση της απόφασης πρόσληψής τους στα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία. Επισημαίνεται ότι […]

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΣΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

Οι ενδιαφερόμενοι θα ενημερωθούν από τα ΕΠ.Ε.Σ. των σχολικών μονάδων για τα περαιτέρω. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕ01 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕ02 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕ03 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕ04 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕ05 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕ06 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕ07 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕ09 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕ10 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕ11 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕ19 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕ60

1η ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ16.01 ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΣΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ.

ΠΡΟΣΟΧΗ: 1) Τα μόρια της προϋπηρεσίας υπολογίστηκαν με ενιαίο τρόπο από τη ΔΕΠΠΣ κατόπιν άντλησης των σχετικών στοιχείων από τον ενιαίο πίνακα αναπληρωτών, μη λαμβανομένου υπόψη του διπλασιασμού των μορίων για την υπηρεσία σε δυσπρόσιτα σχολεία (οι μήνες προϋπηρεσίας διαιρέθηκαν δια εννέα για να υπολογιστεί ο αριθμός των ετών προϋπηρεσίας και κάθε έτος μοριοδοτήθηκε με […]

Σελίδα 10 από 35« Πρώτη...89101112...2030...Τελευταία »
Copyright © 2014 Ανάπτυξη Αθηνά - ΙΕΠ